Xtreme Series 2.0 Ton NON-INVERTER
Xtreme Series 2.0 Ton NON-INVERTER

MSAGD-24HRN1

Nrs. 97,200.00 Nrs. 108,000.00
10 % Off
Xtreme Series 1.5 Ton NON-INVERTER
Xtreme Series 1.5 Ton NON-INVERTER

MSAGC-18HRN1

Nrs. 76,500.00 Nrs. 85,000.00
10 % Off
Xtreme Series 0.75 Ton NON-INVERTER
Xtreme Series 0.75 Ton NON-INVERTER

MSAGA-09HRN1

Nrs. 50,160.00 Nrs. 57,000.00
12 % Off
Xtreme Series 1.0 Ton NON-INVERTER
Xtreme Series 1.0 Ton NON-INVERTER

MSAGB-12HRN1

Nrs. 53,100.00 Nrs. 59,000.00
10 % Off
Wall Mounted 1.65 Ton Inverter
Wall Mounted 1.65 Ton Inverter

SRK50ZS-S

Nrs. 120,600.00 Nrs. 134,000.00
10 % Off
Wall Mounted 2.0 Ton Inverter
Wall Mounted 2.0 Ton Inverter

SRK60ZSX

Nrs. 153,000.00 Nrs. 170,000.00
10 % Off
Wall Mounted 2.25 Ton Inverter
Wall Mounted 2.25 Ton Inverter

SRK71ZR

Nrs. 167,400.00 Nrs. 186,000.00
10 % Off
Wall Mounted 1.6 Ton Inverter
Wall Mounted 1.6 Ton Inverter

MSZ-HJ50VA

Nrs. 130,500.00 Nrs. 145,000.00
10 % Off
Wall Mounted 2.25 Ton Inverter
Wall Mounted 2.25 Ton Inverter

MSZ-HJ71VA

Nrs. 178,200.00 Nrs. 198,000.00
10 % Off
Breezeless 1.0 Ton INVERTER
Breezeless 1.0 Ton INVERTER

MSFAAU-12HRFN8

Nrs. 97,000.00 Nrs. 97,000.00
0 % Off
Xtreme Series 1.0 Ton INVERTER
Xtreme Series 1.0 Ton INVERTER

MSAGB-12HRFN1

Nrs. 69,300.00 Nrs. 77,000.00
10 % Off
Xtreme Series 1.5 Ton INVERTER
Xtreme Series 1.5 Ton INVERTER

MSAGC-18HRFN1

Nrs. 94,500.00 Nrs. 105,000.00
10 % Off
Xtreme Series 2.0 Ton INVERTER
Xtreme Series 2.0 Ton INVERTER

MSAGD-24HRFN1

Nrs. 123,300.00 Nrs. 137,000.00
10 % Off
Wall Mounted 0.75 Ton Inverter
Wall Mounted 0.75 Ton Inverter

SRK25ZMP-S

Nrs. 73,800.00 Nrs. 82,000.00
10 % Off
Wall Mounted 1.0 Ton Inverter
Wall Mounted 1.0 Ton Inverter

SRK35ZMP-S

Nrs. 81,000.00 Nrs. 90,000.00
10 % Off
Wall Mounted 1.4 Ton Inverter
Wall Mounted 1.4 Ton Inverter

SRK45ZMP-S

Nrs. 102,600.00 Nrs. 114,000.00
10 % Off
Wall Mounted 1.0 Ton Inverter
Wall Mounted 1.0 Ton Inverter

MSZ-HJ35VA

Nrs. 100,800.00 Nrs. 112,000.00
10 % Off
Wall Mounted 2.0 Ton Inverter
Wall Mounted 2.0 Ton Inverter

MSZ-HJ50VA

Nrs. 158,400.00 Nrs. 176,000.00
10 % Off
Ceiling Cassette 4.0 Ton Non Inverter
Ceiling Cassette 4.0 Ton Non Inverter

MCD1-48HRN1

Nrs. 211,500.00 Nrs. 235,000.00
10 % Off
Ceiling Cassette 3.0 Ton Non Inverter
Ceiling Cassette 3.0 Ton Non Inverter

MCD1-36HRN1

Nrs. 193,500.00 Nrs. 215,000.00
10 % Off
Ceiling Cassette 2.0 Ton Non Inverter
Ceiling Cassette 2.0 Ton Non Inverter

MCD1-24HRN1

Nrs. 127,800.00 Nrs. 142,000.00
10 % Off
Ceiling Cassette 1.5 Ton Non Inverter
Ceiling Cassette 1.5 Ton Non Inverter

MCD-18HRN1

Nrs. 96,300.00 Nrs. 107,000.00
10 % Off
Ceiling Cassette 1.0 Ton Non Inverter
Ceiling Cassette 1.0 Ton Non Inverter

MCD-12HRN1

Nrs. 85,500.00 Nrs. 95,000.00
10 % Off
Ceiling Cassette 1.0 Ton Inverter
Ceiling Cassette 1.0 Ton Inverter

MCA-12HRNFN1

Nrs. 112,500.00 Nrs. 125,000.00
10 % Off
Ceiling Cassette 1.5 Ton Inverter
Ceiling Cassette 1.5 Ton Inverter

MCA-18HRFN1

Nrs. 139,500.00 Nrs. 155,000.00
10 % Off
Ceiling Cassette 2.0 Ton Inverter
Ceiling Cassette 2.0 Ton Inverter

MCD1-24HRDN1

Nrs. 153,000.00 Nrs. 170,000.00
10 % Off
Ceiling Cassette 1.0 Ton Inverter
Ceiling Cassette 1.0 Ton Inverter

FDTC35VF

Nrs. 133,200.00 Nrs. 148,000.00
10 % Off
Ceiling Cassette 1.65 Ton Inverter
Ceiling Cassette 1.65 Ton Inverter

FDTC50VF

Nrs. 178,200.00 Nrs. 198,000.00
10 % Off
Ceiling Cassette 2.0 Ton Inverter
Ceiling Cassette 2.0 Ton Inverter

FDTC60VF

Nrs. 187,200.00 Nrs. 208,000.00
10 % Off
Ceiling Cassette 2.25 Ton Inverter
Ceiling Cassette 2.25 Ton Inverter

FDT71VF1

Nrs. 198,000.00 Nrs. 220,000.00
10 % Off
Ceiling Cassette 3.0 Ton  Inverter
Ceiling Cassette 3.0 Ton Inverter

FDT100VF1 (3 Ph)

Nrs. 261,000.00 Nrs. 290,000.00
10 % Off
Ceiling Cassette 4.0 Ton Inverter
Ceiling Cassette 4.0 Ton Inverter

FDT125VF (Ph)

Nrs. 306,000.00 Nrs. 340,000.00
10 % Off
Ceiling Cassette 4.5 Ton Inverter
Ceiling Cassette 4.5 Ton Inverter

FDT140VF (3 Ph)

Nrs. 324,000.00 Nrs. 360,000.00
10 % Off
Ceiling Cassette 4.0 Ton Inverter
Ceiling Cassette 4.0 Ton Inverter

MCD1-48HRDN1

Nrs. 252,000.00 Nrs. 280,000.00
10 % Off
Floor Standing 2.0 Ton
Floor Standing 2.0 Ton

MFPA400-24ARN1

Nrs. 153,000.00 Nrs. 170,000.00
10 % Off
Floor Standing 4.0 Ton
Floor Standing 4.0 Ton

MFGA-48HRN1

Nrs. 225,000.00 Nrs. 250,000.00
10 % Off
Portable Air Conditioners
Portable Air Conditioners

MPPDB-12HRN1

Nrs. 71,250.00 Nrs. 75,000.00
5 % Off
De-Humidifier
De-Humidifier

MDDP-50DEN7

Nrs. 54,000.00 Nrs. 60,000.00
10 % Off
Ceiling Floor Convertible 2.0 Ton
Ceiling Floor Convertible 2.0 Ton

MUE-24HRN1

Nrs. 130,500.00 Nrs. 145,000.00
10 % Off
Ceiling Floor Convertible 4.0 Ton
Ceiling Floor Convertible 4.0 Ton

MUE-48HRN1

Nrs. 225,000.00 Nrs. 250,000.00
10 % Off
Ductable 1.0 Ton Inverter
Ductable 1.0 Ton Inverter

MTI-12HWFN1

Nrs. 99,000.00 Nrs. 110,000.00
10 % Off
Ductable 1.5 Ton Inverter
Ductable 1.5 Ton Inverter

MTI-18HWFN1

Nrs. 135,000.00 Nrs. 150,000.00
10 % Off
Ductable 2.0 Ton Inverter
Ductable 2.0 Ton Inverter

MTI-24HWFN1

Nrs. 162,000.00 Nrs. 180,000.00
10 % Off
Ductable 2.0 Ton Non Inverter
Ductable 2.0 Ton Non Inverter

MTB-24HWN1

Nrs. 139,500.00 Nrs. 155,000.00
10 % Off
Ductable 4.0 Ton Non Inverter
Ductable 4.0 Ton Non Inverter

MTB-48HWN1

Nrs. 225,000.00 Nrs. 250,000.00
10 % Off